Centenarul Traian Dorz sărbătorit
la Ateneul Român

Eveniment omagial cu participare internațională în organizarea 
Forumului Civic Creștin

București, 6 decembrie 2014

 

Ne binecuvântăm martirii de moartea sfântă-nvredniciţi,
cinstim eroii luptei sfinte și mângâiem pe cei răniţi;

Dar înfierăm pe totdeauna spre Judecata de Apoi pe toţi cei deveniţi iscoade și slugi străine printre noi!

Traian Dorz - Mizieș, 22 iunie 1989

 

Ostașii luptă până la capăt, ostașii lui Isus iubesc până la capăt

Traian Dorz a luptat în Iubire până la capăt, și-a dus sfințirea prin Jertfă până la capăt, cu frică și dor de Dumnezeu!

"Astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică si cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea." 

Filipeni 2.12

 


 

Nu-i singur Iuda vinovat ... și eu și tu ...

versuri Costache Ioanid

Fiecare om să ia un Miel de fiecare familie, un Miel de fiecare casă.

(Exod 12.3) 

Pe Omul acesta, pe Isus din Nazaret, Miel dat în mâinile noastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, noi toți L-am răstignit și L-am omorât prin mâna noastră, a tuturor celor păcătoși și  fărădeLege. Să știe bine toată casa lui Israel, toate Neamurile pământului, că Dumnezeu a facut Domn și Hristos pe acest Isus pe care L-am răstignit noi toți, și eu și tu! 

(Faptele Apostolilor 2. 23,36)

 

Pe care cale mergi?

Ioan Marini

 

Este cunoscută istoria cu Hercules, uriașul din istoria grecilor, care în călătoria sa, ajunsese într-o zi la o răspântie, unde calea se desfăcea în două părți. La răspântie, de o parte și de alta, stătea câte o femeie.

Tezaurul fagaduințelor lui Dumnezeu

Darul călăuzirii Duhului Sfânt, darul unei vederi clare, darul descoperirii și urmării Fiului lui Dumnezeu.

“Recunoaște-L în toate căile Tale și El îți va netezi cărările.”

Proverbe 3.6

Faptul că mărturia și credința biblică din vremea noastră suferă de o decădere rapidă este atât de evident, încât nu mai are nevoie de dovezi. Dar ceea ce a provocat această decădere nu este totuși chiar așa ușor de descoperit.