Tezaurul făgădințelor lui Dumnezeu

 

Isus, Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu răspunde astăzi întrebărilor noastre.

”Drept răspuns Isus le-a zis:”Oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?”

 Marcu 12:24

ISUS, El este Pacea noastră – Efeseni 2:14

În ce vaiet mare, în ce furtună, în ce turbare şi nelinişte trăieşte lumea cu deosebire în aceşti ani de război! ... Ca o mare tulburată de furtună, aşa se frământă neamurile lumii în vremurile de război prin care trece.

 

Dar când  a fost liniştită oare această lume? Niciodată!

Împreună cu îngerii, în cetatea Bergamo,
s-a unit o mulţime de Oaste Cererească,
lăudând pe Dumnezeu!