Isus, un Nume care a stârnit şi va stârni împotrivire ...

Întruparea, Jertfa şi domnia lui Isus pe pământ, semne care vor stârni împotrivire ...

 

Când Maica Domnului şi Iosif au venit cu pruncul Isus în Tem­plul din Ierusalim, ca să împlinească, cu privire la El, ce porun­cise Legea, bătrânul Simeon, aşa cum consemnează evanghelistul Luca, L-a luat în braţe, a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:

El a murit pentru noi

Ioan Marini  «Viaţa Creştină» 14, 2.04.1939

Intrăm din nou în Săptămâna sfintelor Patimi. În fiecare an, această săptămână se aşază înaintea vieţii noastre chemându-ne să ne apropiem de taina crucii de pe Golgota şi să sorbim din jertfa cea sfântă a Domnului iertare, dar şi putere, ca să trăim o viaţă nouă.

Preotul Iosif Trifa şi Biblia

Ioan Marini

Spre sfârşitul anului 1929, în foaia redactată de Părintele Iosif Trifa, apărea un articol mare, cu titlul: "În şcoala cea mare a Sfintei Scripturi, a Bibliei".

 

Mare a fost bucuria cititorilor de atunci care au putut afla din conţinutul articolului că Părintele Iosif va scrie un rând de învăţături despre Cartea lui Dumnezeu, despre Biblie.

Fericiţii noştri înaintaşi

Ostaşul Domnului,
Preot Vladimir Popovici

6 februarie1896 - 28 martie1984

Fratele Vladimir a văzut lumina zilei în oraşul Chişinău – Basarabia, în 6 februarie 1896, din părinţii: preot Vasile Popovici şi Eufrosina. Amândoi pă­rinţii erau de o mare credinţă, cinste şi evlavie, împlinindu-şi toate îndatoririle sfintei lor slujbe în cel mai frumos fel, spre slava şi voia lui Dumnezeu. Ta­tăl Ceresc i-a binecuvântat cu 11 copii, pe ca­re i-au crescut cu mul­tă grijă în dragostea şi frica lui Dumnezeu…