Arhiva articolelor aparute pe site cu si despre Fratele Ioan Marini.

În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea

Ioan 16:33 - Ioan Marini

Domnul Şi-i alesese pe ucenicii Săi şi îi trimisese în lume ca să împlinească o lucrare a Sa în care însă aveau să întâlnească multe greutăţi şi împotriviri şi, mai ales, multă ură din partea oamenilor care nu iubesc Adevărul.

 

Dar siguranţa că Domnul îi alesese, îi rânduise şi le dăduse această însărcinare sfântă le va da puteri ca să biruie orice greutăţi, împotriviri şi necazuri, cu îndrăzneală şi vitejie sfântă.

Pildă sfântă,vie … nu locul sterpei închinări

Şi dacă unul a căzut, mormântul lui să fie nu locul sterpei închinări, ci pildă sfântă, vie …”

 

Este trist să vedem la 90 de ani de Oaste, oameni cu Biblia în mână și cu idolatria în inimă. Citesc una din Sfintele Scripturi, din cărţile fraţilor, din pilda pe care ei ne-au dat-o prin viaţa şi mărturia lor, și alta fac; fac exact lucrurile  împotriva cărora fraţii noştri au predicat, scris şi luptat.

Cercetează-te singur prin lumina Evangheliei

Ioan Marini

„Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuşi“
I Corinteni 11:28

Este voia lui Dumnezeu ca fiecare om, care spune că este credincios, să se cerceteze pe sine însuşi, ca să vadă dacă este în Adevăr credincios sau nu; şi oricine este dator să se supună poruncilor lui Dumnezeu.

La culesul roadelor 1936, 2013

Rânduri pentru tineret

Ioan Marini

Încă o toamnă ! …

 

Şi câte n-au mai trecut până acum ! … Dar oare suntem noi mai buni în toamna aceasta decât în celelalte, sau mai trebuie să plângem cu proorocul Ieremia: Trecut-a vara, trecut-a toamna şi noi tot nemântuiţi ? …

Împăcaţi-vă cu Dumnezeu

Învăţător ostaş  Ioan Marini

„Să mă împac cu Dumnezeu? Dar ce, m-am certat vreodata cu El, ca să fie nevoie să mă împac?” îşi zice cine citeşte aceste cuvinte şi se mira de ele ca de ceva ciudat.

Învierea Mântuitorului şi ÎnviereaTineretului Oastei

Ioan Marini

Despre trei morţi spune Evanghelia că a înviat Mântuitorul: fiica lui Iair (Luca 8:40-42;49-56), fiul văduvei din Nain (Luca7:11-17), şi pe Lazăr din Betania(Ioan 11). Este izbitor, că toţi aceşti morţi pe care Domnul Isus i-a înviat, sunt tineri. Este un adânc înţeles în aceste învieri.

Inima noastră nu este cu totul goală

"Cititorule, inima noastră nu poate fi cu totul goală. În ea va stăpâni ori Hristos, ori satan.
Dacă tu nu eşti şi nu te-ai hotărât pentru Dumnezeu, neutru încă nu poţi sta.
În această luptă, fiecare este pentru Dumnezeu sau pentru duşmanul lui Dumnezeu.
Inima ta nu poate rămâne o coală de hârtie albă.