Arhiva articolelor aparute pe site cu si despre fratele Traian Dorz

În Numele Lui

În Numele Lui

Noi nu scoatem o carte, ci înălţăm un Steag: pe Isus Cel Răstignit !

Nu propovăduim un sistem, o confesiune, sau o sectă, ci vestim un Nume, o Putere: pe Isus!

Traian Dorz

Pacea lui Hristos să stăpânească în inimile noastre

„Pacea lui Hristos la care aţi fost chemaţi să alcătuiţi un singur trup să stăpânească în inimile voastre. Şi fiţi recunoscători“ - Coloseni 3:15, ne porunceşte sfântul verset. Făcând din inimile noastre centrul Păcii, focarul Iubirii şi izvorul întregii noastre puteri.

Traian Dorz – Hristos, puterea apostoliei

Ce este nasterea din nou

Traian Dorz

Iată întrebarea cea mai grea.

Nu de răspuns la ea, ci de înţeles răspunsul. Căci toată lucrarea aceasta fiind o taină, o lucrare duhovnicească, nu-i uşor să fie înţeleasă.

Prin ce semn ne arăţi că ai putere să faci aceste lucruri?

Ioan 2:18

“Paştile iudeilor era aproape; şi Isus S-a suit la Ierusalim.

 

În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi şi porumbei, şi pe schimbătorii de bani şezând jos.

 

A facut un bici de ştreanguri şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat banii schimbătorilor şi le-a răsturnat mesele.

CÂNTĂRILE APOCALIPSEI - Traian Dorz

Ţie ... ISUSE …

Preaiubitul inimii mele,  cântările întregii  iubiri din inima mea;

Ţie ... Dorul dorurilor mele, nostalgia celui mai dulce Dor;

Ţie ... scumpa şi veşnica mea dragoste, cântarile dragostei cele mai neprihănite şi mai fierbinţi …

Împăratul păsărilor

Dorinţa îngâmfată după locurile înalte, după întâietate nemeritată

Fragment din "Cireşul înflorit" de Traian Dorz

 

Dorinţa îngâmfată  după locurile înalte din lumea aceasta şi după întâietate nemeritată este o ispită dintre cele mai mari şi mai atrăgătoare, cu care diavolul îi chinuieşte şi-i înşeală pe mulţi oameni. Mai ales pe cei care sunt mărunţi sufleteşte, dar umflaţi de mândrie şi înnebuniţi de ambiţii. Pe cei care n-au talent, dar au pretenţii, n-au însuşiri şi daruri pentru o slujbă înaltă, dar au o pornire hămesită să o dobândească prin orice mijloace. Nu sunt vrednici să ocupe un scaun înalt, dar fac totul să-l ajungă, luptând cu toată prefăcătoria şi linguşirea, cu toată slugărnicia faţă de cei mari şi cu toată mârşăvia faţă de cei mici, numai să-şi ajungă scopul lor.

Cel ce botează cu Duhul Sfânt…

Traian Dorz, HRISTOS – Dumnezeul nostru

 

„Eu nu-L cunoşteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: “Acela peste Care vei vedea Duhul  pogorându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.“

Ioan 1:33

Un poet creştin – Traian DORZ

Întuneric şi Lumină

 Lucia Hossu Longin 

Stalin a declarat război Bisericii. Pentru comunism, religia a reprezentat un pericol, de aceea, reacţia liderilor comunişti a fost extrem de brutală.În Rusia sovietică s-au dărâmat altare. În Europa de Est ocupată de comunişti, Biserica a fost obiectul persecuţiei şi al atacurilor puterii încă de la instalarea Armatei Roşii în teritoriile ocupate.

Pentru că Lumina nu poate fi pusă sub obroc - Memorie carcerală, Traian Dorz

Prof. Emanuela Pop

Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze, într-un mod inevitabil fragmentar, memorialistica lui Traian Dorz, mărturiile detenţiei comuniste în oglindă cu fişele matricole penale – documente terifiante ale ororilor sistemului comunist. Studiul împrumută, astfel, în mod necesar, un caracter sincopat, în ton cu obiectul pe care îl analizează. Fragmentar, deoarece se axează pe o anumită perioadă de timp: 1948 -1956.

Nici o încercare nu ţine veşnic

Traian Dorz, Lumina iubitului fiu

… Cinstea de robi şi de prieteni ai lui Hristos n-am vrea s-o schimbăm cu cinstea întregii lumi. Şi vai de acela care o schimbă. “Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică.”

Romani 6:22

Moţiunea 12 septembrie 1937

Acum şi în vecii vecilor documentul acesta şi Adevărul acesta istoric rămâne o sfântă şi veşnică datorie şi o cale de urmat a Oastei Domnului şi a oricărui suflet chemat de Dumnezeu în ea, prin orice împrejurări de viaţă sau de moarte ar fi să treacă până la răspunderea în faţa lui Hristos unde suntem şi unde vom ajunge cu toţii.

Isus singur

Traian Dorz

Pe culmea cea mai înaltă a Taborului s-a petrecut, în viaţa Domnului Isus, procesul cel mare, schimbarea cea mare care a transformat, din adâncimi, felul de a privi şi felul de a-L cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu.