Evanghelia este puterea lui Dumnzeu pentru mântuirea tuturor oamenilor!

Rămâneţi tari şi ţineţi dar învăţătura Evangheliei ! 
Să nu ne fie ruşine cu credinţa Adevărului, să-L vestim pe Isus Cel Răstignit şi mântuirea prin Jertfa Lui !

Fr. Valer Irinca